Carolina Apolonia

Mijn werk vormt een afspiegeling van mijn gevoelswereld. Vaak bouw ik abstracte versies van kamers, gebouwen, dozen, nesten, clusters en steden die mijn gevoelens, dromen en angsten weergeven. Sommige gaan over herinneringen, andere over de mensen om me heen. Weer anderen hebben te maken met mijn behoefte aan bescherming, mijn angst om opgesloten of buitengesloten te zijn en mijn fascinatie met zichtbare en onzichtbare grenzen en territoria. Ik ben geïntrigeerd door het proces waarin muren zowel ruimte definiëren als uitsluiten. 

www.carolina-apolonia.com

Carolina

[rl_gallery id="504"]